Shop Shop
Webshop
Icon
Hmaburger
Picture

Farmasøytisk produksjon

Når man skal få ett nytt legemiddel eller en ny vaksine ut på markedet, kreves det svært avansert teknologi. Innenfor farmasøytisk industri har man høye krav til både prosess- og maskinsikkerhet i tillegg til sporbarhet. Alt som gjøres eller endres må kunne spores tilbake til aktivitet eller person. Krav til oppetid og høy produktivitet har også høyt fokus.

Aktuelle løsninger: prosesskontrollsystemer, nettverk og kommunikasjon.

Utvalgte referanse kunder: GE Healthcare Lindesnes og Alere
 
Person

Stig Mortvedt

Forretningsutvikler - industri
Mail stig.mortvedt@triple-s.no
Phone +47 971 66 899
W:
H: