Shop Shop
Webshop
Icon
Hmaburger
Picture

Gruver, mineraler og sement

Globalisering, økt konkurranse, høyere produksjonskrav og stadig strengere miljøkrav legger et enormt press på bransjen for å optimalisere virksomheten. Gjennom vår bransjekunnskap, kan vi hjelpe deg å møte disse utfordringene.
 
Aktuelle løsninger: integrert arkitektur, energioptimalisering.
Person

Stig Mortvedt

Forretningsutvikler - industri
Mail stig.mortvedt@triple-s.no
Phone +47 971 66 899
W:
H: