Shop Shop
Webshop
Icon
Hmaburger
Picture

Metall

Stål- og aluminiumsindustrien har gjennomgått store forandringer og fremtiden ser ut til å bli enda mer dynamisk – industrien må bli mer effektiv med økt bruk av automasjon og robotisering for stå imot økt global konkurranse. Utvinning av aluminium innebærer energiintensive prosesser, en av utfordringene blir da å finne den beste måten å gjenvinne og gjenbruke varmen fra avfallet for å redusere kostnader og øke avkastning. For å lykkes trenger aluminiumsprodusenter prosesskunnskap i tillegg til pålitelig utstyr og smarte løsninger som optimaliserer ytelsen, sikrer driftstid og øker lønnsomheten. Norske metallverk er allerede i dag verdensledende innenfor sitt område.

Aktuelle løsninger: prosesskontrollsystemerintegrert arkitektur, nettverk og kommunikasjon, mobilitet, visualisering og rapportering, energioptimalisering.

Utvalgte referansekunder: Hydro, Alcoa.
Person

Stig Mortvedt

Forretningsutvikler - industri
Mail stig.mortvedt@triple-s.no
Phone +47 971 66 899
W:
H: