Shop Shop
Webshop
Icon
Hmaburger
Picture

Næringsmiddel

Utfordringen for dagens produsenter er å få mest mulig ut av råvarene og samtidig overholde stadig strengere krav til produktene og ikke minst miljøkrav som kan sikre en bærekraftig produksjon. I en verden i endring er det viktig å forstå og ikke minst fange opp nye trender. Da trenger man maskiner som lett kan omstilles til ny produksjon med minst mulig nedetid. I tillegg er man opptatt av åpne løsninger basert på internasjonale standarder, som vil sikre integrasjon av maskiner levert fra ulike leverandører. Vi kan hjelpe til med å optimere virksomheten slik at totale levetidskostnader blir lavest mulig.

Aktuelle løsninger: Integrert arkitektur, prosesskontrollsystemer.

Utvalgte refereransekunder: Mondelez og Joh. Johansson.
Person

Stig Mortvedt

Forretningsutvikler - industri
Mail stig.mortvedt@triple-s.no
Phone +47 971 66 899
W:
H: