Shop Shop
Webshop
Icon
Hmaburger
Picture

Digitalisering av norsk industri

Publisert 08.06.2016
Digitalisering av norsk industri vil være en hoveddrivkraft for norsk økonomi fremover. Hvordan vi legger til rette for overgang til en digital økonomi vil derfor være avgjørende for norsk verdiskaping, produktivitet og ikke minst konkurranseevne.
Det er en klar sammenheng mellom hvor digitaliserte næringer er og produktivitet. Det betyr faktisk at vi kan hente hjem produksjon, og med det skape flere arbeidsplasser i Norge. Alt som kan digitaliseres må digitaliseres. Teknologitrender og teknologiutvikling gir muligheter for realisering av nye effektive prosesser, tjenester og produkter. Det vil snu opp ned på tradisjonelle bransjer og markeder.

Digitalisering handler ikke bare om tjenester, kommunikasjon og data. Roboter/Cobots (robot og menneske jobber sammen) og 3D-printing gjør at digitalisering også dreier seg om produksjon av alt fra aluminium til sjokolade. 

En viktig forutsetning for en fremtidsrettet og bærekraftig norsk industri, er en bevisst satsning fra myndighetene og ikke minst at industrien selv ønsker å ta i bruk ny teknologi – «Smart production».

I fremtiden kan vi tenke oss at alt fra store aluminiumsverk til næringsmiddelproduksjon kan styres fra en mobil enhet, hvor sensorer i produksjonen produserer data/informasjon som distribueres i sanntid opp via nettverket til de som skal ta riktige beslutninger på strak hånd. Eller den moderne produksjonsmedarbeideren som går igjennom fabrikken med sitt nettbrett hvor maskinene selv rapporterer sin tilstand, produktivitet og ikke minst når den trenger neste service. I samme fabrikk vil også roboter og mennesker jobbe sammen og utfylle hverandre uten å risikere helse og liv.

Det kan muligens høres ut som utopi, men fremtiden er allerede her.
W:
H: