Shop Shop
Webshop
Icon
Hmaburger

Digitaliseringen endrer våre industrielle nettverk

Publisert 08.01.2017
Industrielle nettverk har de siste årene gjennomgått en voldsom modernisering for å møte dagens krav til informasjonsflyt.
I fremtiden vil vi ha kommunikasjonsløsninger der informasjon enkelt kan gjøres tilgjengelig for de som trenger den, samtidig som at sanntidsdata kontinuerlig behandles. Dette betyr at en enklere kan dokumentere produsert produkt, men også kunne ta med seg data som beslutningsgrunnlag for å ta de riktige avgjørelser. Datainnsamling og rapportering går automatisk, produksjonen blir optimalisert, og lønnsomheten øker. Her spiller nettverkene våre en avgjørende rolle.

Etterhvert som Ethernet har vokst frem i industrien, har tradisjonelle feltbussnettverk som Devicenet, Profibuss og serielle busstyper tapt markedsandeler. Dette betyr at også kunnskapen rundt industrielle nettverk er i ferd med å endres. Tradisjonelle feltbussnettverk er fremdeles veldig utbredt, men hvis en vil benytte de mulighetene som er der, er det på tide å tenke nytt. Vi hører stadig om Industri 4.0 (den fjerde industrielle revolusjon), og hvordan digitaliseringen er med på å forme denne, men gjør du noe med det? For å kunne ta del i dette må en se nytteverdien, noe som igjen fordrer at en har kunnskap om mulighetene. Vi må vite mer om teknologiene, løsningene og fordelene. Kravet til kunnskap og kompetanse er høyere enn noen gang. Vi hører flere steder at digitaliseringen går for sakte, men problemet for mange har blitt at det går for fort. Ofte blir det ikke prioritert å sette seg inn i de nye teknologiene som er kommet. Årsaker vi ofte hører et tidspress og økonomi, men skal vi lykkes med nettverkene, må kunnskap prioriteres.

Når vi beveger oss bort ifra feltbusser og over til Ethernet, kan standard nettverksutstyr ofte benyttes. Dette er en fordel, da volumet av produsert utstyr går opp og kost pr. enhet går ned. En står også fritt til å velge den leverandøren en ønsker. Behovet for spesialkompetanse på feltbuss forsvinner også. Mange bedrifter har egne nettverksspesialister, da Ethernet er godt etablert i IT-verdenen. Når en introduserer standard nettverksutstyr rundt produksjonen (OT= operational technology), er ofte spørsmålet hvem som har ansvaret for dette? Skal bedriftens eksisterende nettverkspolicy gjelde i produksjonen (hvis man har noen)? Kan en standardisere på samme type nettverksutstyr overalt? Samspillet mellom IT og OT er nødvendig på en helt annen måte enn tidligere.

For å finne svar må vi ha kunnskap. Det er ikke sikkert det alltid finnes et riktig eller galt svar, men vi må vite hva vi gjør. Det som er sikkert er at det er forskjellige behov i IT-nettverk og OT-nettverk, og konsekvensene er også helt forskjellige. Et OT-nettverk som er nede vil for eksempel resultere i produksjonsstopp. Nettverket er nervesystemet i automasjonsløsningene våre, og nettverksutstyret som blir benyttet er derfor helt avgjørende. At det faktisk blir benyttet mye unmanaged nettverksutstyr uten muligheter for diagnose, er en tankevekker. Er vi klar over hvor viktige nettverkene våre har blitt? Hva med sikkerhet? Det kan være så enkelt som å skru av de porter vi ikke benytter på en switch for å hindre tilgang. Men blir dette gjort? Er sikkerhet med i betraktningen når vi planlegger?
 
Vi er på vei til å bytte ut de gamle konvensjonelle feltbussnettverkene. Fordelen ved å kjøre et felles nettverk overalt er utallige. Vi har enklere tilgang til data, kan benytte samme nettverksteknologi igjennom hele nettverket og får mindre krav til spesialkompetanse, men vi må vite hva vi gjør. Hvis Ethernet blir benyttet på samme måte som vi tidligere benyttet de gamle feltbussene, hva har vi da oppnådd? Vi har fått oppgradert hardware, men nyter ikke av mulighetene det gir. Den største endringen som har skjedd er kanskje ikke teknologien, men kravet til oss som skal benytte den. Vi må jobbe på en helt annen måte enn tidligere, og vi må ha mer samarbeid mellom ulike grener og annen/mer kompetanse.
 
W:
H: