Shop Shop
Webshop
Icon
Hmaburger
Picture

Nyeste innlegg

Maskinlæring er neste fokusområde etter Big data

Maskinlæring er neste fokusområde etter Big data

Publisert 15.06.2017
Du kan ikke styre det du ikke måler

Du kan ikke styre det du ikke måler

Publisert 15.05.2017
I en verden hvor alt handler om å bli litt bedre enn i fjor, være ett hakk foran konkurrentene eller produsere litt mer enn forrige måned, er det viktig å ha full kontroll på det man driver med.
Vår felles sikkerhet er ute på anbud

Vår felles sikkerhet er ute på anbud

Publisert 19.04.2017
Kontroll- og nettverkssystemer er sentrale brikker i offentlig infrastruktur. Utviklingen går med rivende fart og sikkerhetsmyndighetene roper varsko på flere områder. Og det med god grunn, prosessen for anskaffelse av disse systemene har klare svakheter som hindrer det offentlige i å holde tritt med utviklingen. 

Mai 2017

Du kan ikke styre det du ikke måler

Du kan ikke styre det du ikke måler

Publisert 15.05.2017
I en verden hvor alt handler om å bli litt bedre enn i fjor, være ett hakk foran konkurrentene eller produsere litt mer enn forrige måned, er det viktig å ha full kontroll på det man driver med.

April 2017

Vår felles sikkerhet er ute på anbud

Vår felles sikkerhet er ute på anbud

Publisert 19.04.2017
Kontroll- og nettverkssystemer er sentrale brikker i offentlig infrastruktur. Utviklingen går med rivende fart og sikkerhetsmyndighetene roper varsko på flere områder. Og det med god grunn, prosessen for anskaffelse av disse systemene har klare svakheter som hindrer det offentlige i å holde tritt med utviklingen. 

Januar 2017

Digitaliseringen endrer våre industrielle nettverk

Digitaliseringen endrer våre industrielle nettverk

Publisert 08.01.2017
Industrielle nettverk har de siste årene gjennomgått en voldsom modernisering for å møte dagens krav til informasjonsflyt.

Desember 2016

Triple-S utfordrer det etablerte markedet for motorstyring i Norge

Triple-S utfordrer det etablerte markedet for motorstyring i Norge

Publisert 07.12.2016
En ny fleksibel løsning fra Rockwell Automation og MTT kan gi deg som kunde opptil 50% kostnadsreduksjon (både i anskaffelse og drift)

November 2016

Sammen leverer vi

Sammen leverer vi "The Connected Enterprise"

Publisert 09.11.2016

Oktober 2016

Manglende automatisering i norsk industri - et ledelsesansvar?

Manglende automatisering i norsk industri - et ledelsesansvar?

Publisert 18.10.2016

Juni 2016

Digitalisering av norsk industri

Digitalisering av norsk industri

Publisert 08.06.2016
Digitalisering av norsk industri vil være en hoveddrivkraft for norsk økonomi fremover. Hvordan vi legger til rette for overgang til en digital økonomi vil derfor være avgjørende for norsk verdiskaping, produktivitet og ikke minst konkurranseevne.
W:
H: