Shop Shop
Webshop
Icon
Hmaburger

Manglende automatisering i norsk industri - et ledelsesansvar?

Publisert 18.10.2016
Vi hører stadig vekk at vi som land må utnytte våre ressurser og muligheter for å opprettholde vår konkurransekraft med omverdenen. Spørsmål som stadig dukker opp er hva skal vi leve av etter oljeeventyret, og ikke minst opprettholde eller øke produktiviteten.
Norske virksomheter generelt og industrien spesielt har gjennom historien lang erfaring med omstilling og mange er allerede langt fremme i å ta i bruk ny teknologi. Et viktig virkemiddel i så måte er å fokusere på «Den norske modellen» hvor vi kan utnytte korte avstander, utvidet samarbeid mellom virksomheter, flate organisasjoner og ikke minst høy kompetanse til vår fordel i et stadig tøffere marked.

Digitalisering handler om å bruke de store datamengder som i dag genereres av produksjonsutstyret på en smart måte, ofte nevnt internasjonalt som «Smart Production» eller «Smart Machines». Gjennom å analysere og tolke informasjonen i sann tid, kan vi ta smartere beslutninger som optimaliserer driften og samtidig gir oss nye forretningsmuligheter. Digitalisering handler rett og slett om måten vi skal jobbe på i fremtiden.

Så til spørsmålet, hvem har ansvaret for at virksomhetene først og fremst utarbeider en digitaliseringsstrategi og ikke minst setter den ut i live? Svarene er ganske entydige og forteller at norske bedriftsledere anser digitalisering som viktig, men mangler både kompetanse og innsikt for å ta ut potensialet. Faktisk nevner de fleste ledere at en vellykket digitaliseringsstrategi vil være avgjørende for bedriftenes fremtidige konkurransekraft. Viktigst er fortsatt å øke produktiviteten og redusere driftskostnader, men også skape nye forretningsmuligheter og ikke minst redusere tid til marked gjennom bruk av smart produksjon.

Derfor vil riktig kompetanse være nøkkelen til fremtidig suksess. Kompetansebehovet er enormt. I dag er ofte den mest etterspurte kompetansen relatert til intern IT og systemstøtte, men fremover vil ekstern kompetanse rundt digitaliseringsmuligheter være svært høy innenfor alle områder. Det betyr at norske industriledere fremover må ta ansvar og lytte mer til sine kunder og leverandører enn sine egne fageksperter når det gjelder å meisle ut en robust digitaliseringsstrategi for fremtiden.

Vi i Triple-S er klare til å bli utfordret, og sammen skal vi skape en bærekraftig industri som både skal være lønnsom, konkurransedyktig og ikke minst sikre fremtidige arbeidsplasser


W:
H: