Shop Shop
Webshop
Icon
Hmaburger

Har du en av disse og en plan for oppgradering?

Publisert 09.12.2016
Hvis ikke risikerer du at produksjonen stopper... og blir stående!


PLC-5 går nå ut av produksjon etter mer enn 30 år i markedet. Det blir vanskelig med tilgang på deler. For å sikre videre drift bør du derfor oppgradere nå.

Triple-S kan hjelpe deg med oppgraderingen og anbefaler følgende faser for gjennomføring: 

Fase 1 

Det bør gjennomføres en IBE (Installed Base Evaluation) for å få en oversikt over eksisterende løsning og programvare. Dette blir dokumentert i en rapport som innholder:
  • Levetidssyklusrapport
  • Levetidssyklus sted/linjerapport
  • Levetidssyklus maskinrapport
  • Levetidssyklus panelrapport
  • Materialisten for anlegget
  • Produkt og sted
  • Inventaranalyse


Fase 2 
Konvertering av PLC-5 design til ControlLogix design. Deretter konvertering av programkode til Logix plattformen. Test av programkode på ControlLogix. 

Fase 3 
PLC-5 kontroller byttes ut med ControlLogix og eksisterende IO kobles til som remote IO.Fase 4 
Konvertering av HMI og programvare
Fase 5 
Oppgradering av 1771 IO til ControlLogix IO. Den eksisterende 1771 IO kablingen kan beholdes med overgangskabler til ControlLogix IO.  
Deretter oppgraderes nettverket til Ethernet/IP 

Ta kontakt med en av oss for en nærmere dialog om en oppgradering. Vi har mange ingeniører og partnere som kan hjelpe deg. Det vil sikre driften din og gi bedre driftsøkonomi. 


W:
H: