Shop Shop
Webshop
Icon
Hmaburger

HMI systemet FactoryTalk View SE med ny funksjonalitet til reduserte priser

Publisert 18.05.2017
HMI-systemet FactoryTalk View SE fra Rockwell Automation har nå kommet i versjon 9.0 med mange nye funksjonaliteter og til meget konkurransedyktige priser.
 
Av ny funksjonalitet kan nevnes:
  • Nytt kraftig trendobjekt som effektivt kombinerer data fra ulike kilder. Operatørene får hjelp til å sette data i kontekst og dermed bidra til raskere og bedre beslutninger
  • Utvidet resepthåndtering
  • Økt mobilitet ved å tilby alarmering og kvittering via mobile enheter
  • En rekke forbedringer i både alarmsystem og designverktøy.

En ny demoapplikasjon som viser alle de siste nyhetene er også tilgjengelig.

For distribuerte systemer er det laget nye lisensalternativer som både forenkler lisenshåndtering og reduserer prisen kraftig. Eksempel: For et system med en HMI-server og inntil 10stk klienter og ingen begrensning i antall tag eller bilder, bestilles det kun én lisens. Besparelsen vil være opptil 66% sammenlignet med tidligere lisensmodell.
 
W:
H: