Shop Shop
Webshop
Icon
Hmaburger

Hva vil Industri 4.0/Connected Enterprise bety for norske produksjonsbedrifter?

Publisert 30.01.2017
Ofte får vi høre om at vi må omstille oss til økt konkurranse og ikke minst hvordan økt automatisering vil påvirke våre arbeidsplasser fremover. Spørsmålene er mange, men hvordan skal jeg som eier av min produksjonsbedrift forholde meg til dette?
 
Diskusjonene om dette tema er mange og ofte litt svevende for allmenheten. Ofte sitter man igjen med spørsmål som:
  • Hva betyr dette for norsk industri, og våre arbeidsplasser?
  • Er dette noe kun for de store selskapene, eller hva med oss som har en liten produksjonsbedrift på innlandet?

Ofte får vi høre om at vi må omstille oss til økt konkurranse og ikke minst hvordan økt automatisering vil påvirke våre arbeidsplasser fremover. Vil arbeidsplasser gå tapt på grunn av økt robotisering og maskiner som styrer seg selv, eller vil det fortsatt være behov for flinke fagfolk? Spørsmålene er mange, men hvordan skal jeg som eier av min produksjonsbedrift forholde meg til dette?

Vi i Triple-S jobber daglig sammen med våre kunder rundt disse problemstillingene, og prøver å tilnærme oss disse på en praktisk måte slik at nytteverdien blir størst mulig for våre kunder.

Vi hører stadig vekk fra kundene at de har som mål eller ønsker å ta i bruk ny teknologi for å oppnå:
  • Økt produksjonskapasitet (økt omsetning og konkurransekraft)
  • Høyere kvalitet på produktene og sporbarhet (OEE og kvalitet i hele verdikjeden)
  • Lavere produksjonskostnader (energi og kostnad per produsert enhet)
  • Bedre tilgjengelighet og kvalitet på produksjonsdata skal gi bedre beslutninger (big data og integrasjon av IT/OT nett)
  • Bedre og sikrere arbeidsmiljø (maskinsikkerhet)
  • Og ikke minst sikre bedriften og produksjonen mot fremmede hackere (cyber security)

En praktisk tilnærming i dette tilfellet er å starte med kommunikasjonsløsningen som vil være grunnmuren for hele produksjonsanlegget.
 
Hvorfor er dette så viktig? Fordi en løsning basert på en åpen standard (Ethernet IP) vil sikre bedriften et felles grensesnitt som leverandører av maskiner eller kontrollsystem må forholde seg til, slik at samtlige produksjonslinjer kommuniserer sømløst på en og samme protokoll.
 
Ved å standardisere på Ethernet/IP vil man også kunne koble sammen IT- og OT(produksjon)-nettene slik at man får optimal flyt av produksjonsdata fra «sensor til analyse og beslutning». Ethernet/IP er produsentuavhengig slik at alle leverandører uansett fabrikat kan levere en maskin/løsning basert på et åpent grensesnitt. Ved bruk av Ethernet/IP vil all kommunikasjon gå på en og samme «kabel» (CIP motion, CIP energy, CIP safety, telefoni og video) og man slipper kostbare og unødvendige gateway bokser.
 
En åpen kommunikasjonsløsning vil også ivareta behovene for økt kapasitet og driftsstabilitet, høyere OEE, bedre tilgjengelighet på produksjonsdata for bedre beslutningsunderlag, økt sikkerhet i forhold til maskindirektivet og ikke minst full kontroll på remote aksess og ikke minst cyber security.
 
Ønsker du mer informasjon om kommunikasjonsløsninger, ta kontakt med oss i Triple-S eller meld deg på et av våre nye nettverkskurs som du finner i kursplanen vår.
 
 
W:
H: