Shop Shop
Webshop
Icon
Hmaburger

Larvikstunnelen på E18 er nå åpnet for trafikk

Publisert 11.10.2017
Bommestad – Sky-prosjektet er siste ledd i å få en sammenhengende motorvei fra Oslo til Telemarksgrensa ved Langangen.

(Foto: guard.no/Max Emanuelson)

28.september 2017 ble Larvikstunnelen åpnet for trafikk. Dette er første del av Bommestad – Sky-prosjektet som omfatter ca syv kilometer med ny firefelts motorvei med to tunneler og en bro. 

I følge Statens Vegvesen er dette den mest moderne tunnelen i Sør-Norge, utenfor Oslo, med over 100 detekterende kameraer og et omfattende trafikkstyringssystem ved ulykkeshendelser. Det er totalt 6600 signaler som skal behandles og overvåkes fra Vegtrafikksentralen i Porsgrunn.

Triple-S har gjennom sin partner Guard Automation AS levert kontrollsystemet(SRO) til hele strekningen. Løsningen er basert på redundante Allen-Bradley-kontrollere fra Rockwell Automation med tilhørende I/O for styring av lys, bommer, vifter, skilt osv. Overordnet trafikkstyring følger predefinerte trafikkplaner som automatisk iverksettes ved ulike hendelser.

Vi har siden tidlig 2000-tallet hatt et nært samarbeid med Guard Automation AS i små og store prosjekter over hele landet og innen flere bransjer. Vi gratulerer Guard Automation AS og Statens Vegvesen med første milepæl i prosjektet og ønsker lykke til med innspurten.


Prosjektet er planlagt å være ferdig i desember i år med snorklipp for hele strekningen som omfatter Martineås-tunnelen, ny bru over Farriseide og Larvikstunnelen.

Les mer om prosjektet på Statens Vegvesen sine sider


 
W:
H: