Shop Shop
Webshop
Icon
Hmaburger

Maskinlæring er neste fokusområde etter Big data

Publisert 15.06.2017


Vi blir stadig vekk påminnet om at vi her oppe i Norden må bli mer produktive og jobbe smartere for ikke å bli utkonkurrert av nye aktører fra Kina, India ol. Er løsningen kun å jobbe mer effektivt, kutte kostnader og i verste fall flytte produksjon ut av landet? Svaret er nei.

Vi kan få det til, og løsningen er smarte fabrikker!
Nylig ble 3B Fibreglass, kunde av Triple-S, kåret til Norges beste eksportbedrift. De er verdensledende på glassfibertråder for videre prosessering til ulike plast- og komposittmaterialer, innenfor spesielt vind- og bilindustrien, hvor hele omsetningen går til eksport, med Tyskland som det største markedet.

Hva er en smart fabrikk og hvordan kan vi produsere smartere?
En smart fabrikk består av smarte maskiner med smarte sensorer som selv rapporterer sin tilstand til kontrollsystemet. Maskinene er koblet sammen i et smart produksjonsnett basert på åpne standarder for å sikre fabrikken en sømløs integrasjon. Den åpne standarden heter Ethernet/IP og er «broren» til den mer kjente TCP/IP som vi kjenner fra IT-siden. I vår verden blir derfor nettverket selve nervesystemet i den fremtidige automasjonsløsningen, slik at maskinene selv kan melde sin status og behov for vedlikehold.

Ved å koble produksjonsnettet (OT) og IT-nettet sammen vil man også kunne oppnå betydelige fordeler både med hensyn til drift, men ikke minst i forhold til transport av «Big data» fra sensorene og opp til rapportgeneratoren for beslutningsstøtte, hvor Big data består av innsamling, organisering og ikke minst visualisering. Historisk har man i liten grad utnyttet den store datamengden som genereres i form av sanntids beslutningsstøtte.

Maskinlæring blir det neste store området etter Big data
Den digitale revolusjonen har forandret måten vi jobber på, og som et resultat spår ekspertene at maskindata vil få en stadig større rolle i næringslivet. Mange tror at automasjonsbransjen kommer til å revolusjoneres de neste 5-10 år, hvor fokus kommer til å handle om hvordan vi kan lære maskinene til selv å ta de riktige beslutninger i forkant uten menneskelig involvering. Rockwell jobber allerede med denne type løsninger under prosjekt navnet Shelby, hvor vi nå blant annet kan spørre produksjonen/maskinene om hva som er deres status og deres behov for vedlikehold. Resultatet er mindre nedetid og økt produktivitet, og dette er bare starten på en ny digital reise hvor det blir mer og mer fokus på utvikling av software og applikasjoner.

Nye fremtidige forretningsmodeller
En annen trend vi ser er introduksjon og bruk av cloud plattform for prosessering og analyse av sanntidsdata presentert i forhåndsdefinerte rapporter, eksempel på samme måte som vi kjenner igjen fra våre kjære fitnessklokker. Dette gir rom for nye og spennende forretningsmodeller fremover, hvor vi blant annet kan tenkte oss maskinbyggere som leier ut maskiner til kunder som MaaS (Machine as a service) eller også hele fabrikker (Factory as a Service).
 
Hvor i utviklingen er fabrikken din?
 
W:
H: