Shop Shop
Webshop
Icon
Hmaburger
Picture

Nettverkstjenester

Våre nettverkstjenester understøtter våre leveranser av løsninger og produkter fra noen av de mest anerkjente leverandører innen industriell kommunikasjon verden over. Tjenestene sikrer deg rett kompetanse og er tenkt som et bidrag inn i våre kunders prosjekter. Tjenestene vil også være et bidrag til optimalisering av produksjon og sikre en høy oppetid i anleggene, både proaktivt og i form av problemløsning og feilsøking. 

Dersom du har ønsker om bistand som går ut over våre standardtjenester, ta kontakt med oss så ser vi hva vi kan få til.

 

Systemkonfigurasjon og test av switcher

Tjenesten omfatter systemkonfigurasjon av switcher og test av løsning. Triple-S har et etablert miljø for systemtesting av opptil 200 switcher i ringkonfigurasjon. Etter avsluttet test utarbeides dokumentasjon. Kunde har mulighet til å gjennomføre en FAT sammen med sin kunde før utstyret kobles ned.

Les mer om systemkonfigurasjon og test av switcher



Grunnkonfigurasjon av eWon 

Vi tilbyr med denne tjenesten en konfigurasjon av eWon-enhet og test av denne slik at den ar klar til bruk ved mottak. Tjenesten omfatter grunnkonfigurasjon med IP-adressering og registrering av konto i skyløsning.

Les mer om grunnkonfigurasjon av eWon

 

 

Grunnkonfigurasjon av ruter 

Rutere innehar en viktig rolle i et IT/OT-nett. De sørger for kommunikasjon mellom VLAN og ulike nettverk. De kan også være en brobygger mot internett sammen med f.eks. en brannmur. Riktig konfigurasjon og oppsett er viktig for velfungerende system.  Tjenesten omfatter konfigurasjon og oppsett av ruter slik at denne er klar til bruk i anlegget.

Les mer om grunnkonfigurasjon av ruter



Nettverksanalyse av OT-nett

Denne tjenesten omfatter nettverksanalyse på eksisterende OT nett. Analysen kan utføres remote under gitte forutsetninger, eller ved besøk på anlegget. Formålet med en slik analyse er å optimalisere nettverket, avdekke svakheter og flaskehalser.

Les mer om nettverksanalyse av OT-nett



Feilsøking på OT-nett

Denne tjenesten omfatter feilsøking på eksisterende OT-nett. Feilsøking kan utføres remote under gitte forutsetninger, eller ved besøk på anlegget. Akutte feil som forårsaker stans eller reduksjon i produksjon vil bli prioritert, andre mindre kritiske feil etter avtale.

Les mer om feilsøking av OT-nett


Konfigurasjon av brannmur(er) i OT-nett
Tjenesten omfatter konfigurasjon av brannmur i OT nettverk i henhold til en Converged Plantwide Ethernet arkitektur (IEC 62443).  Fokus på Cyber Security i produksjon er økende.  Stans i produksjon kan medføre store økonomiske tap og tap av bedriftens intellectual properties. Maskindirektivet setter også krav til Cyber Security med henblikk på personskader.  Bruk av brannmur i OT nettverk er ett av flere tiltak i en sikkerhetspolicy.   

Les mer om konfigurasjon av brannmur(er) i OT-nett

 
Vårt team består av lokal og global ekspertise fra Triple-S, Rockwell Automation og Cisco.  
 
Vi kan tilby nettverk- og sikkerhetskonsulenter med følgende sertifiseringer:
 
Cisco Certified Network Professional (CCNP)
Cisco Certified Network Associate (CCNA)
Cisco Certified Network Associate Security (CCNA Security)
Cisco Certified Entry Networking Technician (CCNA)
Cisco Industrial Networking Specialist (CINS)
Cisco Certified  Internetwork Expert (CCIE)
Cisco Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
 
Person

Trygve Kristoffersen

Industrial Networking Specialist
Mail trygve.kristoffersen@triple-s.no
Phone +47 950 63 786
W:
H: